Akadémiai fokozatok

A szinten tartó kurzusban lévő tanegységek megszerzésére, illetve a következő fokozat megszerzéséhez szükséges tanegységek teljesítésére 3 év áll rendelkezésetekre.  Egy magasabb fokozat eléréséhez valamennyi, a fokozat eléréséhez szükséges tanegység, és frissen tartó kurzus teljesítése szükséges. A tanegységek teljesítését online indexben tartjuk nyilván, amelyet minden akadémiai tag bármikor megtekinthet, és nyomon követheti a tanulmányi előmenetelét.

A különböző tanegységek részletes leírását és a teljesítéshez szükséges követelményeket a Kurzusok menüpontban találjátok.

FOKOZAT BESOROLÁS KÖVETELMÉNY
1. REGISZTRÁLT

KMT FEJLESZTŐ

2019-től csak azok kapják meg automatikusan a friss besorolást, akik az Akadémiához csatlakozás évében, vagy a csatlakozást megelőző naptári évben végezték el a komplex mozgásterápia továbbképzést. A többieknek ehhez előbb teljesíteniük kell a frissen tartó kurzusok mindegyikét.

Frissen tartó kurzusok:

 1. KMT szakmai konzultáció, vagy Neuropedagógai szakmai-, önismereti konzultáció
 2. Neuropedagógiai készségfejlesztés
 3. Szabadon választott képzés
2.
KMT AKADÉMIAI FEJLESZTŐ Ehhez a fokozathoz teljesíteni kell az Akadémia vonatkozó kurzusait. A kurzusokat bárki felveheti, aki minimum friss besorolású regisztrált fejlesztő fokozattal rendelkezik.

A fokozat megszerzéséhez szükséges kurzusok:

 1. KMT szakmai konzultáció, vagy Neuropedagógiai szakmai-, önismereti konzultáció
 2. Neuropedagógiai készségfejlesztés
 3. Szabadon választott képzés
 4. Hospitálás
 5. Saját élmény

Frissen tartó kurzusok:

 1. KMT szakmai konzultáció, vagy Neuropedagógiai szakmai-, önismereti konzultáció
 2. Neuropedagógiai készségfejlesztés
 3. Szabadon választott képzés
3.
KMT MENTOR FEJLESZTŐ
Ehhez a fokozatohoz is az Akadémia vonatkozó kurzusait kell elvégezni, amelyekre azok iratkozhatnak be, akiknek van minimum friss besorolással rendelkező, akadémiai fejlesztő fokozata.

2019-től csak azok kapják meg a friss besorolást akik az akadémiához csatlakozásuk évében, vagy az azt megelőző naptári évben tették le a minősítő vizsgájukat. A korábban vizsgázottaknak teljesíteniük kell a frissen tartó kurzusokat!

A fokozat megszerzéséhez szükséges kurzusok:

 1. KMT szakmai konzultáció, vagy Neuropedagógiai szakmai-, önismereti konzultáció
 2. Neuropedagógai készségfejlesztés
 3. Szabadon választott képzés
 4. Bevezetés a neuropedagógiába
 5. Esettanulmány
 6. Recenzió
 7. Coaching eszközök a pedagógusi munkában, vagy coaching technikák alapképzés

Frissen tartó kurzusok:

 1. KMT szakmai konzultáció, vagy Neuropedagógai szakmai-, önismereti konzultáció
 2. Neuropedagógiai készségfejlesztés
 3. Szabadon választott képzés

4.
KMT SZAKMAI KONZULTÁCIÓ VEZETŐ NEUROPEDAGÓGIAI SZAKMAI-, ÖNISMERETI KONZULENS
A mentor fejlesztő fokozathoz képest annyival jelent többet, hogy aki megszerezte már önállóan is tarthat csoportos szakmai konzultációkat a fejlesztők számára, amit az akadémia elismert, saját tanegységeként!
Azt jelzi, hogy a fejlesztőnek akkora a tudása és tapasztalata, hogy már képes más fejlesztők szakmai fejlődését is elősegíteni!

A fokozat megszerzéséhez szükséges kurzusok:

 1. Neuropedagógiai készségfejlesztés
 2. Szabadon választott
 3. KMT szakmai konzultáció vagy neuropedagógiai szakmai-, önismereti konzultáció társvezetés
 4. Tréning technikák a pedagógiai munkában, vagy tréner alapképzés
 5. Önismeret fejlesztő tréninggyakorlatok, vagy neuropedagógiai készségfejlesztő tréningtechnikák haladóknak
 6. Esettanulmány
 7. Recenzió
 8. KMT szupervízió vezetés, ill. KMT szakmai konzultáció vagy neuropedagógiai szakmai-, önismereti konzultáció vezetés
 9. Konzultáció folyamatelemzés

Frissen tartó kurzusok:

 1. KMT szakmai konzulensek szupervíziója
 2. Neuropedagógiai készségfejlesztés
 3. Szabadon választott