FRISSEN TARTÓ KURZUS:
Célja: az ismeretek frissen tartása, a fejlesztő lelki egészségének megőrzése, a tapasztalatok feldolgozásának, beépítésének segítése, a KMT Akadémián elért fokozat megújítása.
A kurzusra jelentkezhet: KMT Akadémia regisztrált tagja. Mind a frissen tartó, mind a következő fokozat megszerzéséhez szükséges tanegységek teljesítésére 3 év áll rendelkezésedre.

A kurzus teljesítéséhez szükséges tanegységek:

– 1 alkalom KMT szakmai konzultáció, vagy Neuropedagógiai szakmai-, önismereti konzultáció. Csak a KMT Akadémia szervezésében teljesíthető!

– 1 alkalom Neuropedagógiai készségfejlesztés (16 órás, KMT Akadémia szervezésében). Ha máshol szeretnéd teljesíteni, bármely csoportos önismereti módszer megfelel
helyette: pszichodráma, szomato dráma, családállítás, zeneterápiás csoport,
mozgás és táncterápiás csoport, EMK kurzus stb. Ha nem az Akadémia szervezte,
akkor igazolást kell róla hoznod, hogy elismerjük. Az elismerésről valamelyik
szakmai vezetővel egyeztetni szükséges!

– 1 alkalom szabadon választott képzés (minimum 6 órás).
Bármely a KMT Akadémia által szervezett képzés vagy konferencia megfelel, ami
nem szükséges a következő fokozatodhoz, ide értve az alap tanfolyam
megismétlését is.

A kurzus zárásának módja:
A tanegységek teljesítését igazoló dokumentumok feltöltését követően kérni kell a kurzus elismerését. Vizsga, dolgozat, tanulmány írása nem szükséges!

KMT AKADÉMIAI FEJLESZTŐ FOKOZAT:
Célja: a mozgásterápiával kapcsolatos gyakorlati készségek elmélyítése, az elméleti ismeretek frissen tartása, a megszerzett fejlesztői tapasztalatok feldolgozása, beépítésének elősegítése, a fejlesztő lelki egészségének megőrzése, akadémiai fejlesztő fokozat megszerzése.

A kurzusra jelentkezhet: aki érvényes akadémiai regisztrációval rendelkezik, valamint legalább friss besorolású regisztrált fejlesztő fokozattal rendelkezik. A tanegységek teljesítésére 3 év áll rendelkezésedre.

A kurzus teljesítéséhez szükséges tanegységek:
– KMT szakmai konzultáció vagy Neuropedagógiai szakmai-, önismereti konzultáció

– Neuropedagógiai készségfejlesztés

-1 alkalom szabadon választott képzés (minimum 6 órás).
Bármely a KMT Akadémia által szervezett képzés vagy konferencia megfelel, ami
nem szükséges a következő fokozatodhoz, ide értve az alap tanfolyam
megismétlését is.

– Hospitálás: minimum 20 óra, egy legalább Mentor fejlesztő fokozattal, vagy minősítő vizsgával rendelkező fejlesztőnél. (Ha nincs ilyen a közeledben, akkor keress minket, hogy találjunk megoldást!) A hospitálás zárásaként készítened kell egy pár oldalast tanulmányt, amelyben összefoglalod a tanulmányaidat. (2-3 A4-es oldal elegendő, Times new roman betűtípussal, maximum 1,5 sorközzel, 14-es betűmérettel).

– Saját élmény: egy éven keresztül komplex mozgásterápiás fejlesztésben való részvétel, ügyfélként. Ez azt jelenti, hogy otthoni környezetben heti ötször kell elvégezned a fejlesztő mozgásokat, havonta egyszer pedig visszajárnod kontrollra egy másik fejlesztőhöz, aki a te személyes fejlesztő feladatsorodat összeállítja, kontrollálja, stb., mintha egy fejlesztésre járó gyermek lennél. Ha nincs olyan fejlesztő a közeledben, aki tudna segíteni, akkor keress minket, hogy találjunk megoldást! A fejlesztő folyamat zárásaként kérünk még tőled egy pár oldalas tanulmányt, amelyben a tapasztalataidat összefoglalod. (2-3 A4-es oldal is elegendő, times new roman betűtípussal, maximum 1,5 sorközzel és 14-es betűmérettel)

A kurzus zárásának módja:
A tanegységek teljesítését igazoló dokumentumok feltöltését követően kérni kell a kurzus elismerését. Vizsga, dolgozat, tanulmány írása nem szükséges!

Az egyes tanegységek akár több kurzusban is egyszerre elismertethetők! Tehát fel lehet venni a frissen tartó kurzust, és az akadémiai fejlesztő kurzust egyszerre. Ez nem változtat az akadémiai regisztráció díján!

KMT MENTOR FEJLESZTŐ FOKOZAT:

A kurzus teljesítéséhez szükséges tanegységek:
– KMT szakmai konzultáció, vagy Neuropedagógiai szakmai-, önismereti konzulátció
– Neuropedagógiai készségfejlesztés
-1 alkalom szabadon választott képzés (minimum 6 órás).
Bármely a KMT Akadémia által szervezett képzés vagy konferencia megfelel, ami
nem szükséges a következő fokozatodhoz, ide értve az alap tanfolyam
megismétlését is.
– Bevezetés a neuropedagógiába (a KMT Akadémia által szervezett 3 napos képzés)
– Esettanulmány: a saját fejlesztő munkádból származó, dokumentált esetről írt esettanulmány, melyben bemutatod a fejlesztés eredményeit, a fejlődés követésére használt módszert, és összekapcsolod a gyakorlati eredményeidet a Komplex mozgásterápia elméletével, szakirodalmi hivatkozásokkal. (Minimum 5 oldal, maximum 20 A4-es oldal  terjedelemben, Times new roman betűtípussal, maximum 1,5 sorközzel, 14-es betűmérettel).
– Recenzió: egy eddig recenzió formájában még fel nem dolgozott releváns szakirodalom bemutatása, tartalmának összekapcsolása a Komplex mozgásterápia vagy a neuropedagógia témakörével. (Minimum 2, maximum 10 A4-es oldal terjedelemben, Times new roman betűtípussal, maximum 1,5 sorközzel, 14-es betűmérettel).
– Coaching eszközök a pedagógusi munkában, vagy coaching technikák alapképzés a KMT Akadémia szervezésében elvégezhető. AKÉTA képesítéssel rendelkezők, vagy máshol coach tanfolyamot végzettek felmentést kérhetnek belőle.
 
KMT SZAKMAI KONZULTÁCIÓ VEZETŐ, VAGY NEUROPEDAGÓGIAI SZAKMAI-, ÖNISMERETI KONZULENS FOKOZAT
 
– Neuropedagógiai készségfejlesztés

– Szabadon választott: lásd a szinten tartásnál!

– KMT szakmai konzultáció vagy neuropedagógiai szakmai-, önismereti konzultáció társ vezetés: vegyen részt legalább négy alkalommal egy képzett legalább KMT szakmai konzultáció vezető fokozattal rendelkező fejlesztő mellett társvezetőként KMT szakmai konzultáción, vagy neuropedagógiai szakmai-, önismereti konzultáción. Vegyen részt annak előkészítési folyamatában és az utólagos értékelésben is!

– Tréning technikák a pedagógusi munkában, vagy tréner alapképzés: a KMT Akadémia által szervezett képzések. Esetleg kiváltható máshol szerzett tréner képzéssel de előzetes konzultáció szükséges hozzá!

– Önismeret fejlesztő tréninggyakorlatok, vagy neuropedagógiai készségfejlesztő tréningtechnikák haladóknak: a KMT Akadémia által szervezett képzések

– Esettanulmány: a saját fejlesztő munkádból származó, dokumentált esetről írott esettanulmány, melyben bemutatod a fejlesztés eredményeit, a fejlődés követésére használt módszert, a összekapcsolod a gyakorlati eredményeidet a Komplex mozgásterápia elméletével, szakirodalmi hivatkozásokkal. (minimum 5, maximum 20 A4-es oldal, Times new roman betűtípussal, maximum 1,5 sorközzel és 14-es betűmérettel).

– Recenzió: egy eddig recenzió formájában még fel nem dolgozott releváns szakirodalom bemutatása, tartalmának összekapcsolása a Komplex mozgásterápia vagy a neuropedagógia témakörével. (minimum 2, maximum 10 A4-es oldal, Times new roman betűtípussal, maximum 1,5 sorközzel és 14-es betűmérettel)

– KMT szupervízió vezetés illetve KMT szakmai konzultáció vagy neuropedagógiai szakmai-önismereti konzultáció vezetés, ahol társvezetőként mellette részt vesz egy minimum KMT szakmai konzultáció vezető fokozattal rendelkező fejlesztő is.

– Konzultáci folyamatelemzés: az előző pontban említett konzultáció tapasztalatait az elméleti háttérrel összekapcsoló minimum 5, maximum 20 oldalas dolgozat.