Pásztiné Kotrba Tünde

Regisztrált fejlesztő

Tanúsítvány sorszáma: 027/2021

Telefonszám: +36 30/288 3315

Email: pasztine.tunde@montekft.hu

Helyszín: 9028 Győr, Bornemissza u. 5.

Hétfőtől szombatig 8-19 óráig

Tevékenység: komplex mozgásterápia, diszkalkulia felmérés és fejlesztés, iskola-előkészítő fejlesztő foglalkozások, figyelemfejlesztés, német, francia és matematika korrepetálás, tanulásmódszertani tanácsadás

 

X