Egyszerűen a Komplex mozgásterápiáról

Mi a Komplex mozgásterápia?

A Komplex mozgásterápia egy pedagógiai fejlesztő módszertan. Nem önálló szakma, hanem gyakorlati pedagógiai tapasztalatokra épülő pedagógiai módszertan.

Mi nem a Komplex mozgásterápia?

Nem gyógyító eljárás. Nem neurológiai rehabilitációs eljárás. Nem komplementer medicina. Nem gyógypedagógiai módszertan. Nem konduktív pedagógia. Nem gyógytorna. Nem gyógytestnevelés. Nem pszichoterápiás eljárás vagy pszichológiai tanácsadás. Ezeket nem helyettesíti és ezekkel nem helyettesíthető! 

Ki és hogyan alkalmazhatja a Komplex mozgásterápiát?

A Komplex mozgásterápia alkalmazására a KMT Akadémia által szervezett, a módszertan elméleti és gyakorlati alapjait oktató tanfolyam elvégzését követően sikeres vizsgát tett szakemberek jogosultak, a saját szakmájuk és kompetenciájuk keretein belül.

Milyen formái vannak a Komplex mozgásterápiának?

A Komplex mozgásterápia alkalmazható egyéni, kislétszámú (max. 4 fős csoportok) csoportos és nagylétszámú (maximum 28-32 fő) csoportos keretek között. Mindhárom alkalmazási formának lényeges és kihagyhatatlan eleme a fejlesztő program heti öt alkalommal történő gyakorlása, amely általában nem megoldható az otthoni gyakorlás, a család fejlesztő folyamatba történő bevonása nélkül!

Miben segíthet a Komplex mozgásterápia?

Tapasztalataink szerint a Komplex mozgásterápia fejlesztő módszertanának szakszerű alkalmazása segítséget nyújthat a gyermekek kézügyességének, finommotorikájának fejlesztésében. Segítheti az óvodás korosztály felkészítését az iskola kihívásaira. Gyorsíthatja a beszédfejlődést és a beszédhibák korrekcióját a logopédiai terápia mellett, annak kiegészítőjeként alkalmazva. Más fejlesztő módszertanokkal és pedagógiai eszközökkel együtt alkalmazva szerepe lehet a feladattudat, az együttműködési készség, az önbizalom, a kompetencia érzés, a testtudatosság, a figyelem fejlesztésében és a beszédészlelés, auditív megkülönböztető készség megalapozásában. Áttételesen hozzájárulhat a szociális készségek és a kommunikációs készség fejlődéséhez a szorongásos tünetek csökkenéséhez is, de semmiképp nem helyettesíti a pszichológiai/pszichiátriai terápiát, gyógypedagógiai segítségnyújtást.

Miben nem segíthet a Komplex mozgásterápia?

Nem célja a mozgásállapot megváltoztatása. A KMT-ben a mozgásfejlesztés nem cél, hanem eszköz a kognitív funkciók fejlesztésére. Nem célja az ortopédiai eltérések korrekciója, a neurológiai vagy pszichiátriai diagnózisok gyógyítása. Nem alkalmas egészségügyi rehabilitációra. Egyszerűbben fogalmazva nem gyógyítja az ADHD-t, az ASD-t, de a lúdtalpat és gerincferdülést sem! Nem célja az idegrendszeri sérült gyermekek vagy felnőttek rehabilitációjára sem!

Kinél alkalmazható a Komplex mozgásterápia?

Minden olyan esetben alkalmazható, amikor a gyermek és családja alkalmas a Komplex mozgásterápia fejlesztő módszertanának alkalmazásához szükséges együttműködésre és alkalmazásától olyan eredmény várható, amelyet a fejlesztést kapó egyén/gyermek számára is észlelhető módon megkönnyíti a hétköznapi boldogulást. Ennek az alkalmasságnak a mérlegelése a Komplex mozgásterápia módszertanát alkalmazó szakember felelőssége.

Melyek a Komplex mozgásterápia alkalmazásának feltételei?

 1. Alkalmazására a Komplex mozgásterápiás módszertannal dolgozó szakember kompetencia határai között kerül sor.
 2. Várható eredményei a fejlesztésben résztvevő gyermek számára belátható időn belül közvetlenül megélhető előnyökkel járnak.
 3. Alkalmazására nincs ellenjavallat.
 4. A fejlesztésben részesülő gyermek képes olyan fokú együttműködésre, melyet a KMT módszertanának alkalmazása megkövetel.
 5. A fejlesztésben részesülő gyermek nem éli meg erőszakként a KMT módszertanának alkalmazását.
 6. A fejlesztésben részesülő gyermek családja képes és hajlandó a KMT módszertanának alkalmazásához szükséges együttműködésre.

Mikor nem alkalmazható a Komplex mozgásterápia, melyek az ellenjavallatai?

Nem alkalmazható a Komplex mozgásterápia, ha alkalmazásának feltételei közül akár csak egyetlen egy is hiányzik!

 1. Alkalmazására a Komplex mozgásterápiát alkalmazó szakember szakmai kompetencia határain kívül kerülne sor.
 2. Várható eredményei a fejlesztésben részt vevő gyermek számára belátható időn belül nem járnának közvetlenül megélhető/megtapasztalható előnyökkel.
 3. Alkalmazására ellenjavallat van. Előfordulhat, hogy magára a Komplex mozgásterápia egészére nincs ellenjavallat, de egyes mozgásformák és ezért egyes konkrét fejlesztő mozgások nem javasoltak, vagy tiltottak a fejlesztésben részt gyermek számára. Ilyen esetekben a módszertan alkalmazójának a szakmai felelőssége annak mérlegelése, hogy az adott mozgások kihagyása mellett folytatható-e a Komplex mozgásterápia.
 4. A fejlesztésben résztvevő gyermek nem képes olyan fokú együttműködésre, amelyet a fejlesztő módszertan alkalmazása megkövetelne.
 5. A fejlesztésben résztvevő gyermek erőszakként éli meg a KMT módszertanának alkalmazását.
 6. A fejlesztésben részesülő gyermek családja nem képes és/vagy nem hajlandó a KMT módszertana által megkövetelt együttműködésre.

Milyen hosszú egy KMT fejlesztő folyamat?

 1. Az egyéni és a kis létszámú csoportos fejlesztő folyamat általában 12-18 hónapot vesz igénybe.
 2. A nagylétszámú csoportos fejlesztő folyamat általában 3-4 tanévet vesz igénybe.
 3. Érdemes tudni, hogy minden gyermek egyéni fejlődési üteme más és más, ezért az egyes esetekben az átlagtól való jelentős eltérések is előfordulhatnak!

Mennyi időt vesz általában igénybe a Komplex mozgásterápiás fejlesztő program napi gyakorlása?

 1. Tapasztalataink szerint az egyénre szabott KMT fejlesztő programot egy héten minimum négy, maximum 5 különböző napon kell gyakorolni az optimális hatékonysághoz.
 2. Ez általában napi 15-20 perc aktív fejlesztő tornát és egyes esetekben további 15-20 perc minőségi gyermekkel együtt töltött időt jelent (például mesét kell olvasni a gyermeknek, ringatni kell, esetleg elvinni a játszótérre és meghintáztatni stb.)
 3. Ez az egyéni, kis létszámú és nagy létszámú keretek között alkalmazott Komplex mozgásterápia esetén egyaránt érvényes!

Mikor és milyen megnevezést használhat a Komplex mozgásterápiát alkalmazó szakember?

A Bepillantás a csoportos Komplex mozgásterápia című képzés elvégzése után utalhat rá, hogy a csoportos Komplex mozgásterápia módszertanát használja/alkalmazza/gyakorolja, de különálló, önálló megnevezés használatát nem javasoljuk, mert a szülő számára félrevezető lehet!

A 60 órás Komplex mozgásterápia továbbképzés sikeres elvégzése után utalhat rá, hogy a Komplex mozgásterápia egyéni fejlesztő vagy a Komplex mozgásterápia kislétszámú csoportos fejlesztő módszertanát alkalmazza. Javasoljuk, hogy ha szükségesnek érzi használja a Komplex mozgásterápia módszertanának alkalmazója/gyakorlója/használója kifejezéseket az eredeti végzettség megjelölésével együtt! Nem javasoljuk a Komplex mozgásterápiás fejlesztő kifejezést, mert a szülő számára félrevezető lehet! 

Példák a helyesen használt megnevezésre: 

 • X Y óvodapedagógus, a Komplex mozgásterápia alkalmazója, vagy
 • V W gyógypedagógiai asszisztens, a Komplex mozgásterápia gyakorlója, vagy
 • Z Zs pedagógus, a Komplex mozgásterápia módszertanának használója.

Példa a megtévesztő megnevezésre:

 • X Y Komplex mozgásterapeuta
 • V W Komplex mozgásterápiás fejlesztő

A KMT Akadémia tagsággal rendelkezők használhatják a Komplex mozgásterápia logot és a neve után feltüntetheti a KMT Akadémia tagságát, de a fejlesztő tevékenysége, fejlesztő háza, fejlesztő központja fantázia nevében, közösségi média profiljának elnevezésében honlapjának url-jében nem szerepelhet a Komplex mozgásterápia kifejezés vagy „A tanulás öröm is lehet!” szlogen. Ezek használata kizárólag a KMT Akadémiát működtető (Ki)útkereső Pedagógiai Műhely Kft-vel kötött írásos megállapodás alapján lehetséges. 

Példa a helyesen használt megnevezésre:

 • X Y gyógypedagógus, a KMT Akadémia tagja

Az a KMT Akadémia tag, aki teljesítette a Minősített Komplex mozgásterápiás fejlesztő fokozat kritériumait és ezt követően legalább fél évente egyszer részt vesz a KMT Akadémia vagy valamely hivatalos partnerintézménye által szervezett Komplex mozgásterápiás szakmai napon és/vagy találkozón javasoljuk, hogy használja a Minősített Komplex mozgásterápiás fejlesztő vagy egyszerűen a Komplex mozgásterápiás fejlesztő megnevezést.

Példa a helyesen használt megnevezésre:

 • X Y a KMT Akadémia tagja, minősített Komplex mozgásterápiás fejlesztő
 • V W minősített KMT fejlesztő, a KMT Akadémia tagja
 • Z Zs gyógypedagógiai asszisztens, a KMT Akadémia tagja, minősített Komplex mozgásterápiás fejlesztő
 • stb.

Az a KMT Akadémia tag, aki teljesítette a Neuropedagógus védjegy használatának kritériumait és ezt követően legalább fel évente egyszer részt vesz a KMT Akadémia vagy valamely hivatalos partnerintézménye által szervezett Komplex mozgásterápiás szakmai napon és/vagy találkozón javasoljuk, hogy használja a neuropedagógus® védjegyet, amit feltüntethet az általa használt megnevezésben is!

Példa a helyesen használt megnevezésre:

 • X Y neuropedagógus®,
 • V W neuropedagógus®, a KMT Akadémia tagja
 • Z Zs gyógypedagógiai asszisztens, a KMT Akadémia tagja, neuropedagógus®
 • stb.