Bemeneti kritériumok:

 1. Egy mozgáson alapuló fejlesztőeljárásban való jártasság igazolása. Akkor kerül elfogadásra, ha a végzettség szintje megengedi az egyéni fejlesztést!
 2. Egy stresszkezelő eljárásban való jártasság (lásd fent az elfogadott stresszkezelő eljárásokat)

Ezen két kritériumot igazolni kell a KMT Akadémia Neurepedagógiai Intézete felé és regisztrálni kell a védjegy várományosok közé, emellett keresnie kell egy neuropedagógus mentort. Ennek regisztrációs díja havi 6000 Ft, vagy évi 60.000 Ft.

Az online regisztrációs űrlap itt található : https://forms.gle/cAGc34GUkFp9QARD7

A rendszerbe történő regisztrációt követően a védjegy használat várományosnak hat éven belül a következő képzéseket kell teljesítenie:

 1. 4 alkalom neuropedagógiai szakmai-önismereti konzultáció. Csak a KMT Akadémia szervezésében fogadjuk el! Két alkalom között legalább hat hónapnak el kell telnie.
 2. 4 alkalom neuropedagógiai készségfejlesztés a KMT Akadémia szervezésében. Ha máshol szeretnéd teljesíteni, bármely csoportos önismereti módszer megfelel helyette: pszichodráma, szomato dráma, családállítás, zeneterápiás csoport, mozgás és táncterápiás csoport, EMK kurzus stb. Ha nem az Akadémia szervezésében végezted akkor igazolást kell róla hoznod, összesen legalább 64 órányi önismereti élményről. Az elismerésről valamelyik szakmai vezetővel egyeztetni szükséges! Csak olyan képzést ismerünk el, amelyet a regisztrációt követően végeztél el, vagy a regisztrációt megelőző 3 évben!
 3. 4 alkalom szabadon választott képzés (minimum 6 órás). Bármely a KMT Akadémia által szervezett képzés vagy konferencia megfelel, amely nem szükséges a neuropedagógus címhez.
 4. Hospitálás: minimum 20 óra a mentornál. A hospitálás zárásaként kérünk egy pár oldalas tanulmányt, amelyben a tapasztalataidat összefoglalod. (2-3 A4-es oldal is elegendő, Times new roman betűtípussal, maximum 1,5 sorközzel és 14-es betűmérettel)
 5. Saját élmény: egy éven keresztül komplex mozgásterápiás fejlesztésben való részvétel ügyfélként a mentorod vezetésével. Ez azt jelenti, hogy a mentorod által vezetett neuropedagógiai szemléletű egyéni fejlesztésben kell részt venned, mintha egy fejlesztésre járó gyermek lennél. A fejlesztő folyamat zárását követően kérünk még egy pár oldalas tanulmányt, amelyben a tapasztalataidat összefoglalod. (2-3 A4-es oldal is elegendő, Times new roman betűtípussal, maximum 1,5 sorközzel és 14-es betűmérettel)
 6. Bevezetés a neuropedagógiába: a KMT Akadémia által szervezett 3 napos képzés.
 7. Coaching eszközök a pedagógusi munkában, vagy coaching technikák alapképzés a KMT Akadémia szervezésében elvégezhető.
 8. Három neuropedagógiai szemléletű esettanulmány, amelyek minimum terjedelme: 10 oldal (A!-es oldal, 14-es betűméret, 1,5 sorköz, Times new roman betűtípus). Egy saját magad által fejlesztett esetet kell benne elemezned, melyben összekapcsolod a mozgásfejlesztést és a pszichés és szociális hatásmechanizmusokat. Bemutatod benne a fejlődés követésére használt indikátorokat, az elért eredményeket és ellátod szakirodalmi hivatkozásokkal.
 9. Recenzió: két eddig recenzió formájában még fel nem dolgozott releváns szakirodalom bemutatása, tartalmának összekapcsolása a neuropedagógia témakörével. (minimum 2, maximum 10 A4-es oldal, Times new roman betűtípussal, maximum 1,5 sorközzel és 14-es betűmérettel)

Az esettanulmányok és recenziók leadása között legalább 6-6 hónapnak el kell telnie, az utolsó írásos dolgozatot legalább hat hónappal a neuropedagógus védjegy megszerzésére rendelkezésre álló hat év lejárta előtt kell leadni! A dolgozatokat a KMT Akadémia Neuropedagógiai Intézete elbírálja. A dolgozatok megírásában a mentor konzulensként vesz részt. Az Intézet által kiválasztott egyik dolgozatot az utolsó leadása után, egy védés keretében meg kell védeni!

A sikeres védés után jogosulttá válsz a neuropedagógus védjegy használatára!

A neuropedagógus védjegy megújítása:

A védjegyhasználat jogának megújításához meg kell őrizned a regisztrációdat a KMT Akadémia Neuropedagógiai Intézetében.

Itt nyilvántartjuk és nyilvánosan elérhetővé tesszük az adataidat, hogy bárki ellenőrizhesse jogosan használod-e a védjegyet.

A megszerzést követően három évente teljesítened kell a következő képzéseket:

 1. 1 alkalom neuropedagógiai szakmai-önismereti konzultáció. Csak a KMT Akadémia szervezésében fogadjuk el! Két alkalom között legalább hat hónapnak el kell telnie!
 2. 1 alkalom neuropedagógiai készségfejlesztés a KMT Akadémia szervezésében. Ha máshol szeretnéd teljesíteni bármely csoportos önismereti módszer megfelel helyette: pszichodráma, szomato dráma, családállítás, zeneterápiás csoport, mozgás és táncterápiás csoport, EMK kurzus stb. Ha nem az Akadémia szervezésében végezted akkor igazolást kell róla hoznod, összesen legalább 64 órányi önismereti élményről. Az elismerésről valamelyik szakmai vezetővel egyeztetni szükséges! Csak olyan képzést ismerünk el, amit regisztrációt követően végeztél el, vagy a regisztrációt megelőző 3 évben!
 3. 1 alkalom szabadon választott képzés (minimum 6 órás). Bármely a KMT Akadémia által szervezett képzés vagy konferencia megfelel.

Ezeket a képzéseket a három év során bármikor teljesítheted!

A neuropedagógus védjegyhasználati jog megszerzését követő hat évben teljesítened kell még az alábbi feltételeket:

 1. Készítened kell egy neuropedagógiai szemléletű esettanulmányt! Minimum terjedelme: 10 oldal (A4-es oldal, 14-es betűméret, 1,5 sorköz, Times new roman betűtípus). Egy saját magad által fejlesztett esetet kell benne elemezned, melyben összekapcsolod a mozgásfejlesztést és a pszichés és szociális hatásmechanizmusokat. Bemutatod benne a fejlődés követésére használt indikátorokat, az elért eredményeket és ellátod szakirodalmi hivatkozásokkal.
 2. Recenzió: egy eddig recenzió formájában még fel nem dolgozott releváns szakirodalom bemutatása, tartalmának összekapcsolása a neuropedagógia témakörével. (minimum 2, maximum 10 A4-es oldal, Times new roman betűtípussal, maximum 1,5 sorközzel és 14-es betűmérettel)

Ezeket a hat év során bármikor elkészítheted és leadhatod ellenőrzésre a KMT Akadémiának.

 

FacebookTwitterEmail