Komplex mozgásterápia

Mire jó
a KMT?

A Komplex mozgásterápiás fejlesztés egy olyan neuropedagógiai eljárás, amely az idegrendszer plaszticitását, állandó változásra való képességét igyekszik kihasználni leginkább mozgásos, specifikus gyakorlatok segítségével. Kidolgozója Kulcsár Mihályné, Panni néni szellemiségének köszönhetően egy családbarát, megoldásközpontú, kevés eszközt igénylő módszer, melyben a fejlesztés ütemének alapját a gyermek egyéni fejlődése adja, emellett törődik az alapvető érzelmi szükségleteivel is.

A tanulás öröm is lehet

A módszerről röviden

Növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik iskolai tanulmányaik során különböző súlyosságú tanulási nehézségekkel vagy zavarokkal küzdenek.

Kulcsár Mihályné a saját pedagógiai tapasztalatára és a releváns szakirodalomra támaszkodva kidolgozott egy neuropedagógiai szemléletű mozgásos fejlesztő eljárást: a Komplex mozgásterápiát (KMT).

Továbbképzésünk célja, hogy a KMT a gyakorlatban is alkalmazható alapjait megtanítsuk elméleti előadások, egyéni-, kis- és nagycsoportos gyakorlatok segítségével, ezzel eszközt adva a kollégák kezébe a nehézségekkel küzdő gyerekek segítéséhez.

Tematika

 • A KMT kialakulásának története, szemléleti alapjai
 • Az idegrendszer felépítése, működése és kapcsolata a mozgásfejlődéssel
 • A kérges test és a kéreg szerepe az idegi szabályozásban és a tanulásban.
 • A Komplex mozgásterápia fejlesztő mozgásanyagának tanulása.
 • A Komplex mozgásterápiás felmérés megtanulása.
 • Az iskolaérettség, a tanulási nehézségek és zavarok, a tanulás rendszerfolyamata, gátjai és akadályai.
 • A tanulási nehézégek előjelei: csecsemő-, kisded- és óvodás korban
 • A tanulási nehézségek tünetei: elsődleges és másodlagos tünetek
 • A tanulási nehézségek rizikófaktorai
 • A neuropedagógiai szemléletű fejlesztés, a KMT fejlesztés a gyakorlatban
 • Mesterfogások: a Komplex mozgásterápiás fejlesztés szakmai fogásai
 • Gyakorló feladatok csoportosan és egyénileg

Szeretnék jelentkezni a tanfolyamra

Hol találom a képzési időpontokat?

Képzési információk

Képzés időtartama

60 óra, 6 nap.
Naponta 8-16, vagy 9-17 óráig (oktatótól függően)

Oktatás formája

Hibrid: személyes vagy online részvétel lehetséges. A két oktatási forma nem kombinálható. Az online képzés tartalmában és követelményeiben is megegyezik a jelenléti oktatáséval, ezért a résztvevők létszáma ugyanúgy korlátozott, mint személyes részvétel esetén.

Részvételi díj

35.000 Ft regisztrációs díj + 140.000 Ft részvételi díj. Az összeg tartalmazza az oktatáshoz szükséges segédanyagokat és a módszert ismertető „A tanulás öröm is lehet” című könyvet. A felmerülő eszközkészítési, utazási és szállás költségek a hallgatókat terhelik.

Szükséges végzettség

2024.08.01. után induló képzéseinken kizárólag az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkezők jelentkezését tudjuk elfogadni: gyóygpedagógus, konduktor, óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, pszcihológus, gyógypedagógai asszisztens, gyógytornász, vagy ezen végzettségek megszerzésére irányuló folyamatban lévő tanulmányok.Fenti végzettségek hiányában folyamatban lévő AKÉTA képzés.

Tanúsítvány

Képzésünk akkreditált pedagógus továbbképzés. Engedély száma: 97/10/2021.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
1. A résztvevő legyen jelen az összóraszám 83%-án (minimum 50 órán).
2. Házi feladatok elvégzése: a tanfolyam utolsó tematikai egységének kezdetéig, illetve a záróvizsga kezdetéig egy-egy Komplex mozgásterápiás felmérés önálló elvégzése.
3. A vizsga teljesítése, amely a résztvevő által egy 5 évesnél idősebb gyermek Komplex mozgásterápiás felmérése, illetve az ez alapján készült fejlesztési terv megvédése. A tanfolyam végeztével lehetőleg közvetlenül a kontakt órák után 30 perc felkészülési idő közbeiktatásával, de maximum a képzés utolsó napját követő hetedik napig online videó és hangkapcsolatot lehetővé tevő platformon és online kérdőív használatán keresztül, vagy személyes konzultáció formájában.

Maradt még kérdésed? itt megtalálod a választ:

Gyakran ismételt kérdések

 • pedagógusoknak (60 órás, akkreditált pedagógus továbbképzés)
 • óvodapedagógusoknak, tanítóknak, fejlesztőpedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, logopédusoknak, pszichológusoknak,
 • szakembereknek, akik tanulókkal foglalkoznak, szülőknek, akik segíteni, támogatni szeretnék gyermekük fejlődését.

Tanfolyamunk akkreditált pedagógus továbbképzés, ezért képzésünkre elsősorban pedagógusokat várunk.

 • 2024.08.01. után induló képzéseinken kizárólag az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkezők jelentkezését tudjuk elfogadni:
  gyóygpedagógus, konduktor, óvodapedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, pszcihológus, gyógypedagógai asszisztens, gyógytornász, vagy ezen végzettségek megszerzésére irányuló folyamatban lévő tanulmányok.

  Fenti végzettségek hiányában folyamatban lévő AKÉTA képzés.

 • Ha vállalkozás során kívánja alkalmazni a módszert, akkor a következőkre hívnánk fel a figyelmét: A tanfolyamunk önálló szakképzettséget nem ad, mivel akkreditált pedagógus továbbképzés – mint ilyen nem is adhat! Tehát nem a képzésünk elvégzésén múlik, hogy a vállalkozásában foglalkozhat-e gyermekekkel, és ha igen akkor milyen keretek között, milyen tevékenységeket végezhet. Ezzel kapcsolatban a legkorrektebb tájékoztatást egy oktatási ügyekben járatos jogász vagy ügyvéd tudja adni. Ha bizonytalan abban, hogy a végzettsége mire jogosítja fel, azt javasoljuk, hogy forduljon egy ilyen szakemberhez! Ha jogosult az alapvégzettsége alapján a gyerekekkel történő munkára a vállalkozása keretei között, akkor a tanfolyamunk elvégzése után, ennek során is alkalmazhatja a nálunk tanultakat!
 • Összefoglalva: a tanfolyamunk egy speciális módszertant tanít meg, nem ad újabb szakmát, így nem változtat azon tevékenységek körén, amit az alapvégzettsége lehetővé tesz. Ha azonban szakmailag megalapozott módon végzi a fejlesztő munkát, akár egy egyéni vállalkozás kereteiben, akkor erre a lehetőség adott, ha bármilyen pedagógiai végzettséggel rendelkezik.
 • Jelentkezni az online jelentkezési űrlap kitöltésével lehet. Az űrlap beküldését követően – maximum 2 munkanapon belül – visszaigazolást küldünk email-ben, amelyben a további teendőkről is tájékoztatjuk.
 • A jelentkezés véglegesítéséhez regisztrációs díj átutalása szükséges.
 • Regisztrációs díj (a részvételi díjon felül fizetendő):
  • 35.000 Ft
  • 21.000 Ft („Komplex mozgásterápiás fejlesztők munkaközössége” Facebook csoport tagoknak)
  • 0 Ft (KMT Akadémia tagoknak)
 • Ha a tanfolyam maximális létszáma betelt, a további jelentkezők várólistára kerülnek. Ha lemondás miatt felszabadul egy hely a tanfolyamon, akkor a várólistán – a jelentkezés időrendi sorrendjében – következő jelentkező lehetőséget kap a részvételre. Minden tanfolyamnak külön várólistája van, ezért kérjük, hogy minden tanfolyamra külön jelentkezzen, amelyiknek a várólistájára fel szeretne kerülni!
 • A várólistára kerülés nem függ össze a szabad helyekkel rendelkező tanfolyamra való jelentkezésekkel. Tehát, ha mindenképpen szeretné biztosítani a részvételét a tanfolyamon, akkor érdemes egy szabad helyekkel rendelkező tanfolyamra is elküldeni a jelentkezését. Ha mégis bekerülne várólistáról egy telt házas tanfolyamra, akkor a másik jelentkezést töröljük, és a regisztrációs díjat jóváírjuk arra a tanfolyamra, amelyre várólistáról került be.

A tanfolyam elvégzése után van lehetőség ingyenes ismétlésre. Az ismételt tanfolyam elvégzéséről újabb tanúsítványt nem állítunk ki. Az ismétlés ingyenes, de regisztrációs díj fizetéséhez kötött. Regisztrációs díj:

  • 35.000 Ft
  • 21.000 Ft („Komplex mozgásterápiás fejlesztők munkaközössége” Facebook csoport tagoknak)
  • 0 Ft (KMT Akadémia tagoknak)

Jelentkezni a tanfolyamhoz tartozó online jelentkezési lapon lehet, ahol meg kell adni, hogy ismétlőként szeretne részt venni a képzésen, a tanúsítványa sorszámát, illetve kiállítójának nevét. A tanfolyamok létszáma maximalizált, amely vonatkozik az ismétlőkre is, így csak a szabad helyek függvényében van lehetőség a tanfolyami részvételre.

A tanfolyam előtt, jelentkezéskor regisztrációs díj átutalása szükséges. Regisztrációs díj (a részvételi díjon felül fizetendő):

 • 35.000 Ft
 • 21.000 Ft („Komplex mozgásterápiás fejlesztők munkaközössége” Facebook csoport tagoknak)
 • 0 Ft (KMT Akadémia tagoknak)

A tanfolyam részvételi díja rendezhető a képzés első napján készpénzben, illetve átutalással. Ha a részletfizetést választod, két vagy három részletben rendezheted a képzés díját. Személyes részvétel esetén:

 • az első részletet mindig a helyszínen készpénzben,
 • a másodikat 30 napos fizetési határidővel átutalással,
 • a harmadikat 60 napos fizetési határidővel átutalással.

Két részletben fizetés esetén: 2 x 70.000 Ft

Három részletben fizetés esetén: 1. részlet: 50.000 Ft, 2. részlet: 45.000 Ft, 3. részlet: 45.000 Ft.

Online képzés esetén ugyanezek a fizetési határidők, a teljesítés pedig átutalással történik. A fizetési határidők a képzés első napjától számítandók. A részvételi díjról a számlát/számlákat ekkor állítjuk ki a választott fizetési ütemezésnek megfelelően.

Az online képzés tananyaga és a megszerezhető tanúsítvány teljes mértékben megegyezik a személyes részvételű tanfolyaméval. Minden képzési napon Microsoft Teams alkalmazáson keresztül tartjuk meg az előadásokat, amelyeket rögzítünk is, és elérhetővé tesszük videók formájában. Az előadásokat kiegészítjük még a megértését segítő prezentációkkal, és a képzés törzsanyagába nem tartozó, de a témához kapcsolódó szakmai anyagokkal. Kulcsár Mihályné: A tanulás öröm is lehet című könyvét még a tanfolyam kezdete előtt eljuttatjuk a résztvevőkhöz. Online tanfolyamon a vizsga is online zajlik, videokonzultáció formájában. Személyes megjelenés nem szükséges.

FONTOS! Az online képzés nem távoktatás, az előadásokon valós időben kell részt venni, maximum 1 nap hiányzás megengedett. A részvételt online jelenléti ív kitöltésével ellenőrizzük. A felvett videók csak az oktatási nap végén, az esti óráktól érhetők el, és megtekintésük nem helyettesíti a részvételt.

A résztvevő készíti el:

 • színes korongok ( 6 db piros, 4 db kék, 4 db zöld, 2 db sárga),
 • a korongok képe egy A/4-es lapon , 1 db vastag cipőfűző,
 • apró színes gyöngyök (10-20 db),
 • fűzőszál vagy damil (40-50 cm hosszú),
 • babzsák,
 • papírhenger (távcsőnek),
 • a konfliktushelyzetet ábrázoló képek kiszínezése,
 • az eseménysort ábrázoló képek felragasztása keményebb lapra, majd kivágása.
 • színes rudak 8-10 féle, fajtánként 2 darab
 • zsineg, himzőfonal 3-4 m, vagy maszkoló szalag
 •  színes ceruzák: kék, zöld, citromsárga, piros, narancssárga, rózsaszín, lila, barna, fekete, fehér, szürke

A résztvevő készen kapja:

 • felmérő lap (4 db),
 • anamnézis lap (1 db),
 • feladatlap (2×3 db),
 • konfliktushelyzeteket ábrázoló kép (2db),
 • eseménysort ábrázoló képek.

Online képzés esetén ezeket letölthető formában a képzés oktatói fogják a résztvevőkkel megosztani.

 1.  A résztvevő legyen jelen az összóraszám 83%-án (minimum 50 órán).
 2. Házi feladatok elvégzése: a tanfolyam utolsó tematikai egységének kezdetéig, illetve a záróvizsga kezdetéig egy-egy Komplex mozgásterápiás felmérés önálló elvégzése.
 3. A vizsga teljesítése, amely a résztvevő által egy 5 évesnél idősebb gyermek Komplex mozgásterápiás felmérése, illetve az ez alapján készült fejlesztési terv megvédése. A tanfolyam végeztével lehetőleg közvetlenül a kontakt órák után 30 perc felkészülési idő közbeiktatásával, de maximum a képzés utolsó napját követő hetedik napig online videó és hangkapcsolatot lehetővé tevő platformon és online kérdőív használatán keresztül, vagy személyes konzultáció formájában.

Kérjük, hogy az alábbi lemondási feltételeket figyelmesen olvasd el a későbbi félreértések elkerülésének érdekében!

 • Ha a jelentkezést követően 14 napon belül lemondod a részvételi szándékodat, akkor a regisztrációs díj teljes összegét visszafizetjük. Ha a tanfolyam jelentkezési határideje után mondod le a részvételt, akkor a regisztrációs díjat nem áll módunkban visszafizetni abban az esetben sem, ha a jelentkezésed 14 napon belül történt.
 • Ha a jelentkezést követő 14 napon túl mondod le a részvételt, akkor a regisztrációs díj nem jár vissza!  Kivételt képez, ha a személyes részvételt választottad, de a tanfolyamot – a járványügyi helyzet miatt – csak online módon tudjuk megtartani. Akkor a regisztrációs díj teljes összeget jóváírjuk, ha 1 éven belül átjelentkezel egy másik, szabad helyekkel rendelkező tanfolyamra. Ha lemondás nélkül nem veszel részt a tanfolyamon, a regisztrációs díj szintén nem jár vissza.
 • Ha bármilyen (tőlünk független) okból nem tudsz részt venni a képzésen, és a tanfolyam kezdetéig még több mint 14 nap van hátra, és átjelentkezel egy másik képzési időpontra, akkor a regisztrációs díj 50%-át újra be kell fizetned.
 • Ha képzés kezdetéig 14 vagy kevesebb nap van hátra, és átjelentkezel egy másik képzési időpontra, a regisztrációs díj teljes összegét újra be kell fizetned!
 • Bármilyen módosítás (pl. időpont módosítás, részvételi mód változtatás, számlázási adatok, fizetési ütemezés módosítása) a tanfolyam jelentkezési határidejének lejártáig lehetséges, amely időpontot a jelentkezési lap elején feltüntetjük. A jelentkezési határidő lejárta után már nincs lehetőség módosításra. Ha a részvétel emiatt hiúsul meg, akkor a regisztrációs díj nem kerül visszafizetésre! Átjelentkezés esetén a fenti feltételek érvényesek.
 • KMT Akadémia tagként egy alkalommal jelentkezhetsz regisztrációs díj fizetése nélkül a tanfolyamra. Ha lemondod a részvételt, másik időpontra való átjelentkezésre már csak a teljes összegű regisztrációs díj megfizetése mellett lesz lehetőséged.

Jelentkezésnek a Számlázási és jelentkezési adatlap kitöltésének időpontja minősül, a 14 napos határidő ettől az időponttól számítandó.

A tanfolyamokkal, jelentkezésekkel kapcsolatos kérdéseket, kéréseket a kmtakademia@gmail.com email címre várjuk. Az ügyintézés során csak az erre az email címre írásban elküldött kéréseket tudjuk figyelembe venni!