Pásztiné Kotrba Tünde

Regisztrált fejlesztő

Tanúsítvány sorszáma: 027/2021

Elérhetőség

Helyszín, időbeosztás

9028 Győr, Bornemissza u. 5.

Hétfőtől szombatig 8-19 óráig

Tevékenység

Komplex mozgásterápia, diszkalkulia felmérés és fejlesztés, iskola-előkészítő fejlesztő foglalkozások, figyelemfejlesztés, német, francia és matematika korrepetálás, tanulásmódszertani tanácsadás