IV. Komplex Mozgásterápia Konferencia összefoglaló

IV. Országos Komplex Mozgásterápia Konferencia – Innovációk a mozgásterápiás fejlesztésben

2021.04.17.-én a járványügyi helyzet miatt az online térben került megrendezésre Rumi Melinda főszervező és a KMT Akadémia szervezésében a IV. Országos Komplex Mozgásterápia Konferencia, összesen 71 fő részvételével. A konferencia hagyományaihoz híven az idei előadásokat az innovációk a mozgásterápiás fejlesztésben központi tematika fűzte össze. Szintén a konferencia hagyományai közé tartozik, hogy a nyitóelőadást Kulcsár Mihályné Durkó Anna (Panni néni) a komplex mozgásterápia (KMT) kidolgozója és alkalmazója tartotta Bababaj, avagy mikor forduljunk szakemberhez? címmel. A záróelőadást pedig, fia Kulcsár György életvezetési mentor, neuropedagógus, a KMT Akadémia szakmai vezetője zárta, Védjegyhasználat kompetenciák, megnevezések a komplex mozgásterápiás fejlesztés égisze alatt címmel. Ezzel szépen keretbe foglalva az információkban bővelkedő szombatot.

Kulcsár Mihályné nyitó prezentációjában 13 pontban beszélt a gyermek alapvető szükségleteiről, mint például a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálék. Ezt követően részletesen ismertette az intőjeleket, amik arra utalnak, hogy a gyermek fejlődése nem megfelelő. Például, a látás kapcsán felhívta a figyelmet, hogy ilyen intőjelnek számít, ha gyermek nem veszi fel a szemkontaktust, vagy 10 hónapos kora körül sem tud egyetlen pontra fixálni a szemével. Végül, pedig a magatartási problémák hátteréről beszélt.

A délelőtt folyamán a nyitóelőadást követően még két előadás hangzott el. Aggné Dr. Pirka Veronika az ELTE TÓK adjunktusa az érzékelési rendellenességről adott bővebb tájékoztatást. A téma kapcsán két kutató: Lucy Miller és Kranowitz munkásságának fontosságára világított rá. Jámbor Kata gyógypedagógus hallgató a fejlesztőeszközök készítésébe és azok különböző fázisaiba egészen az ötlettől a megvalósításig engedett betekintést.

A délutáni előadások sorát egy igen aktuális témával vezette be Györkös Rita komplex mozgásterápiás fejlesztő, tanulási, life és business coach, aki az online fejlesztés lehetőségeit mutatta be egy izgalmas YouTube videón keresztül. Praktikus tanácsokkal látta el a hallgatóságot a szülőkkel való kapcsolattartást megkönnyítő eszközökkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban. Bemutatta, például az Anchor fm szolgáltatást, amellyel hangüzeneteket küldhetünk egymásnak egy közös e-mailen keresztül. Majd technikai tippeket adott a saját tapasztalata alapján, hogy milyen eszközök szükségesek a hatékony online fejlesztéshez. Ezt követően rátért az online fejlesztés előnyeire. Kiemelte például, hogy a gyermeket a saját környezetében figyelhetjük meg, valamint, hogy jobban skálázható. 

Györkös Rita előadását követően az állatokkal történő fejlesztés lehetőségeit és saját tapasztalataikat osztották meg a közönséggel Hok Andrea lovasterapeuta, Durcziné Balogh Renáta gyógypedagógus, valamint Mohainé Takács Valéria gyógypedagógus, KMT fejlesztő, állatasszisztált terápiás fejlesztő szakemberek.

A konferenciát Kulcsár György zárta, aki részletes ismertetést adott arra vonatkozóan, hogy a KMT Akadémia által szervezett továbbképzések milyen új kompetenciákkal bővítik a jelentkezők meglévő tudását. Előadásában részletesen bemutatta a KMT Akadémia fokozatait és az egyes fokozatokhoz kapcsolódó védjegyeket.

Természetesen a szervezők a kitartó hallgatóságot idén is megjutalmazták fantasztikus tombolanyereményekkel. A résztvevők tehát nemcsak ismeretekkel, de értékes ajándékokkal is gazdagabbak lettek.

Az összefoglalót készítette: Oravecz Adrienn, az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának Doktorjelöltje.

 

Conference Summary Report

IV. National Complex Movement Therapy Innovations in the movement therapy development

This year due to the epidemiological situation the conference was held online through MS Teams on April 17, 2021. The main organisers were Melinda Rumi and KMT Academy. The total number of participants were 71. True to the tradition of the conference, this year’s lectures were linked by a central theme of innovations in the development of movement therapy. It is also one of the traditions of the conference that the opening speech was given by Anna Durkó Kulcsár Mihályné the developer and user of complex movement therapy (KMT). Her presentation was titled as Baby problem or when should we turn to a specialist. The closing lecture was given by his son György Kulcsár, life management coach, neuropedagogue and the professional leader of KMT Academy, entitled Trademark use competencies and names under the auspices of complex movement therapy development.  The conference programme had a very well framed structure.

 In her opening presentation, Mihályné Kulcsár spoke in 13 points about the basic needs of the child, such as the right quantity and quality of food.  Then she described in detail the warning signs that the child’s development was inadequate. For example, with regard to vision, she drew attention to the fact that it belongs to one of the warning signs if a child does not make eye contact or cannot fix his eyes at one point around the age of 10 months. Finally, she talked about the background of behavioural problems.

During the morning session, two more lectures were given after the opening speech. Aggné Dr. Pirka Veronika, assistant professor at Eötvös Loránd University Faculty Primary and Pre-School Education, provided more information about the perceptual disorder. The presenter highlighted the importance of two researchers, Lucy Miller and Kranowitz, from the field. Kata Jámbor, a special education student, gave insight into the creation of development tools and their various phases, from idea to implementation.

The series of afternoon lectures was introduced by Rita Györkös, a complex movement therapy developer, learning, life and business coach, who presented the possibilities of online development through an exciting YouTube video. She provided practical advice to the audience about tools and services that facilitate communication with parents. She mentioned, for example, the Anchor fm service, which allows us to send voice messages to each other via a common email. Then she gave technical tips based on her own experience on what tools are necessary for effective online development. Then the lecturer turned to the benefits of online development. She emphasized, for example, that the child could be observed in his or her own environment and that it was more scalable.

After the presentation of Rita Györkös, the possibilities of developing with animals and their own experiences were shared with the audience by horse therapist Andrea Hok, special education teacher Renáta Balogh Durczné , special education teacher Valéria Takács Mohainé, KMT developer, animal assisted therapy development specialists.

The conference was closed by György Kulcsár, who gave a detailed presentation on the new competencies of the further trainings organized by the KMT Academy to expand the existing knowledge of the applicants. In his presentation, he talked about in detail way the degrees of the KMT Academy and the trademarks associated with each degree.

Of course, the organizers rewarded the persistent audience again this year with fantastic raffle prizes. Participants thus became richer not only in knowledge but also with valuable gifts.

The summary was written by: Adrienn Oravecz, Doctoral Candidate of the Doctoral School of Education, at Eszterházy Károly University.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük